پیروزی ناتو در رقابت دفاع سایبری Locked Shields

0
319

یک تیم از ناتو برنده بزرگترین و پیچیده ترین رقابت سالانه دفاع سایبری به نام Locked Shields شد. تیم های فرانسه و چک جایگاه دوم و سوم را بدست آوردند. این رقابت شامل حدودا ۴۰۰۰ سیستم مجازی و ۲۵۰۰ حمله میشد. Blue Team ها علاوه برنگه داری حدود ۱۵۰ سیستم پیچیده برای هم تیم میبایست در گزارش وقایع، اجرای تصمیمات استراتژیک و حل مشکلات Forensic، قانونی و رسانه ای موثر باشند.

با توجه به تهدیدات فعلی سایبری که بیشتر مربوط به کشورها است، این رقابت به حفاظت از زیرساخت های اطلاعات بحرانی مربوط می شود. این رقابت ها فرصت بسیار خوبی برای تمرین مدافعین سایبری کشورهای مختلف میباشد که در شرایط با فشار بالا و حمله های شدید بتوانند از سیستم های حیاتی و ملی دفاع کنند.

تیم برنده در تمامی بخش های رقابت برتری خوبی داشت و این اولین بار بود که ناتو با یک تیم به نمایندگی از آژانس های مختلف ناتو شرکت میکرد.