توجه بیشتر به امنیت اینترنت اشیا پس از حملات سایبری اخیر

امروزه حملات سایبری گسترده در سراسر جهان دستگاه هایی نظیر دوربین ها، دستگاه های ضبط ویدئو، پرینترها، روترها و اسپیکرها را تحت کنترل در...